Maatschappelijke oriëntatie

Halftijds begeleid ik de cursus maatschappelijke oriëntatie aan buitenlandse mensen, in het kader van het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Hierin leert men België in diverse aspecten kennen: historisch, cultureel, sociaal, ... en vooral praktisch.

2010

Uitwisseling tussen culturen

Sinds begin 2010 leerde ik talrijke interessante mensen uit vele landen kennen!

Dag- en avondcursussen

Ondertussen gaf ik reeds verscheidene dag- en avondcursussen in het Nederlands, Frans of Engels. Respect en kennis worden telkens op een toffe manier uitgewisseld.

De toekomst

Ik hoop van harte dat mijn (ex-)cursisten het opgedane positivisme verder in deze maatschappij mogen uitdragen én ervaren.